Poziom Preliminary


Ilość osób w grupie:

 

Ze względu na jak najlepsze warunki nauczania -  od 6 do 8 osób na tym poziomie. W przypadku utworzenia mniejszych grup będziemy ustalać cenę w zależności od liczebności.

Ilość godzin w kursie:

Pakiet 115 lekcji ( lektor plus platforma multimedialna ). Zajęcia  dwa razy  w tygodniu 75 min. w tym  multimedia.

Platformy do pracy:

Teams  ( zapewniamy pełne przeszkolenie).

Wymogi odnośnie sprzętu do zajęć:

Komputer z dostępem do Internetu o minimalnej prędkości 5Mb/s - (5 megabitów na sekundę). Dostęp do poczty e-mail.

 Przeglądarka Internetowa – Google Chrome wersja 29 lub inna wskazana. Sprawna kamera, mikrofon oraz słuchawki – konieczność używania w czasie zajęć.

Cena:

 

1850zł* cena promocyjna

Dodatkowe rabaty dla rodzeństwa: zapisy 2 rodzeństwa – rabat 75 zł od dziecka, zapisy 3 rodzeństwa – rabat 100 zł od dziecka.

       Książki/materiały:

w cenie kursu.

              Raty:

od 5 do 8 rat.

Gwarantujemy:

  • nauczanie nową metodą,
  • zajęcia z lektorem                 koncentrujące się na słownictwie, gramatyce i komunikacji,
  •  materiały/książki,
  • stałą opiekę nad procesem nauczania,
  • raporty na temat nieobecności, realizowanego materiału,  i pracy Uczniów,
  • pomoc informatyczną,
  • szkolenia z obsługi platformy,
  • konsultacje.